Podmenu:

Aktuality

06.06.2020, kategorie: Aktuality

Trvalý příkaz - pohodlný způsob jak podpořit farnost

Milí farníci a naši dobrodinci,

minulý týden jsme již obnovili nedělní sbírky během mší svatých. Přesto si dovolujeme Vám nabídnout alternativu, jak přispívat na chod farnosti nebo na plánované centrum Lhotka. Prosím, zvažte založení trvalého příkazu ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Poskytnete tím farnosti trvalý příjem, nebudete muset myslet na hotovost s sebou, a pokud do zprávy pro příjemce uvedete svou adresu, obdržíte vždy v lednu potvrzení o daru. Někteří z vás to tak již děláte. Moc děkujeme.

04.06.2020, kategorie: Aktuality

MARIÁNSKÝ SLOUP SE PO VÍCE JAK 101 LETECH VRÁTIL NA SVÉ MÍSTO

Sochař Petr Váňa, autor repliky sloupu, bude naším hostem o Noci kostelů. Zveme v pátek 12. června v 19 hodin.

24.05.2020 10:00, kategorie: Aktuality

PROGRAM BOHOSLUŽEB

Od pondělí 25. května jsou všechny mše svaté, i ty nedělní, ve zdejším kostele dle zdejších zvyklostí. Do začátku nového školního roku je navíc přidána mše svatá v neděli v 17:00. Mše sv. v nemocnici se zatím nekonají, v domovech pro seniory pak pouze pro obyvatele. Rozpis bohoslužeb i dalších programů najdete nadále v "kalendář akcí" na těchto stránkách.

24.05.2020, kategorie: Aktuality

Příprava na 1. svaté přijímání - dokončení

Milí rodiče, tuto středu 27. 5. v 16:30 se poprvé sejdou děti k dokončení přípravy na 1. svaté přijímání. Uvidíme se třikrát, a pak ještě jednou po 1. svatém přijímání (13. 6.). Pro zájemce z řad vás, dospěláků, bude zrušené setkání z března v neděli 7. 6. v 15:30. Více najdete v e-mailu.

17.05.2020, kategorie: Aktuality

Pouť otců s dětmi

Zveme otce, ať už fyzické, či duchovní (kmotry) s dětmi na pěší pouť do Tetína ve dnech 20. – 21. června. Celý článek...

29.04.2020 15:00, kategorie: Aktuality

letní chaloupky - konec přihlašování

Milí rodiče, nakonec se letos uskuteční chaloupky dvě. Děkujeme za přihlášky, včas obdržíte od vedoucích potřebné informace. V případě nejasností se obracejte na sestru Bernardu.

28.04.2020, kategorie: Aktuality

Film pro děti

Děkujeme Brněnské tiskové misii a panu Jaroslavovi Bajerovi za možnost zhlédnout hezký film pro děti o Pánu Ježíši. https://www.btmfilm.cz/

21.04.2020, kategorie: Aktuality
Digitalizovaný varhanní doprovod ke stažení

Digitalizovaný varhanní doprovod ke stažení

Nejen pro oživení společených modliteb v době karantény... Celý článek...

15.04.2020, kategorie: Aktuality

Velikonoční povzbuzení pro Prahu 4

Velikonoční povzbuzení pro Prahu 4 v nelehké době koronavirové pandemie v roce 2020. Ve spolupráci s TV Noe a církvemi pro Vás Praha 4 připravila krátké velikonoční poselství. Poselství naděje do doby, kterou nyní prožíváme, kde na jejím konci nalezneme světlo.

Zdroj: https://www.praha4.cz/Velikonocni-povzbuzeni-pro-Prahu-4.html

25.03.2020, kategorie: Aktuality

Podpora Arcidiecézní charity Praha

Generální vikář Jan Balík prosí: Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity (sbírka se nemohla uskutečnit z důvodu zrušení bohoslužeb) prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  Bankovní spojení: 749011 / 5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303.

21.03.2020, kategorie: Aktuality

Slovo faráře k vládním opatřením

Bratři a sestry,

v rámci boje s koronavirovou infekcí zavedla v neděli 15. března  Vláda ČR restriktivní opatření postihující mimo jiné i náboženský život v naší zemi... Celý článek...

kategorie: Aktuality
Centrum Lhotka

Centrum Lhotka

webové stránky projektu

Webové stránky Centra Lhotka naleznete na https://centrumlhotka.cz/

kategorie: Aktuality

ADOPCE ULIC

Pravidelně se modlíme za svou ulici, blízkou instituci. Můžete se přidat. Celý článek...