Podmenu:

Aktuality

07.04.2020 15:00, kategorie: Aktuality

Svatý týden a Triduum v našem kostele

Bohoslužby Tridua a Velikonoc 2020

Z důvodů vládních opatření (platných momentálně do Bílé soboty 6:00), obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku nebudou veřejné. Od Bílé soboty dál se bude program odvíjet od aktualizace nařízení během Svatého týdne, prosím sledujte naše webové stránky, nástěnky nebo zavolejte.

Otevření kostela o Svatém týdnu a začátku Velikonoc s možností přijetí svátostí

Květná neděle     9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 požehnaných ratolestí bude k dispozici dostatek!

Úterý a středa   14:00 – 18:00

Zelený čtvrtek   14:00 – 18:00

Velký pátek         9:00 – 18:00 (od 15:00 Boží hrob)

Bílá sobota        9:00 – 18:00 (Boží hrob. Ze svátostí jedině sv. smíření)

Neděle Zmrtvýchvstání  9:00 – 18:00

Pondělí velikonoční        9:00 – 12:00

Svátost smíření před VelikonocemiVyužijte výše uvedené časy, požádejte kněze, který bude k zastižení v kostele nebo sakristii. Zpovídá se v kapli nebo v sále.

04.04.2020 15:00, kategorie: Aktuality

Velmi krátké slovo farářovo ke Květné neděli

Na pozvánku ke kněžskému svěcení jsem si dal následující text. Pro mne je stále velkým povzbuzením, že i se mnou Pán počítá. Třeba bude povzbuzením i pro vás. Celý článek...

02.04.2020 17:30, kategorie: Aktuality

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB 6. 4. - 13. 4.

Přinášíme aktualizovaný podrobný přehled dle cirkev.cz Celý článek...

02.04.2020 17:22, kategorie: Aktuality

Věstník 4/2020

V sekci věstník a příručník naleznete první karanténní číslo Věstníku č. 4/2020. Upozornění: kalendář ve Věstníku byl vytvořen před vládními opatřeními. S uvolňováním restrikcí bude program postupně "nabíhat", sledujte aktuality.

01.04.2020 17:23, kategorie: Aktuality

Karanténa a otevření kostela

Z důvodu karantény se programy ruší nebo běží formou domácí přípravy (příprava na křest dospělých, první svaté přijímání).

Nicméně jsme k zastižení telefonicky a emailem (viz kontakty) nebo osobně.

Kostel a farní úřad budou určitě otevřeny v... Celý článek...

29.03.2020, kategorie: Aktuality

Svátost smíření

Prosíme ty, kteří mají ve zvyku chodit ke svátosti smíření před svátky, aby ji letos neodkládali až na poslední chvíli. Využijte možnost jít již nyní, v době otevření kostela. Pokud v dané termíny nemůžete, lze se dohodnout na jiném čase. Svátost smíření se udílí v kapli nebo sále při zachování příslušné vzdálenosti. Pokud kněz při vašem příchodu nebude přímo v kostele, najdete ho v sakristii nebo chvíli počkejte.

27.03.2020 18:00, kategorie: Aktuality

Bože, tvůj Syn nás tak miloval

... že se z lásky vydal na smrt za spásu světa, říká se ve vstupní modlitbě 5. neděle postní. On pro nás zemřel, co my na to? Krátké slovo farářovo k této neděli. Celý článek...

25.03.2020, kategorie: Aktuality

Podpora Arcidiecézní charity Praha

Generální vikář Jan Balík prosí: Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity (sbírka se nemohla uskutečnit z důvodu zrušení bohoslužeb) prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  Bankovní spojení: 749011 / 5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303.

25.03.2020, kategorie: Aktuality

PROSBA O POMOC

Stále přijímáme látkové roušky pro potřebné. Hoďte k nám, my distribuujeme (strašné slovo) dál. Děkuji všem, kdo jste dodali jak roušky, tak další pomoc, např. zajistili brambory, čočku a fazole v množství větším než velkém :-) pro sestry Matky Terezy.  

24.03.2020, kategorie: Aktuality

Slavnost Zvěstování Páně

"Anděl Páně zvěstoval Panně Marii... a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi..." Tuto středu slavíme krásnou slavnost příchodu Mesiáše na svět. Je předzvěstí vánočních svátků, která budou ji za devět měsíců :-) Prosím, oslavte tuto slavnost tím, že se doma společně zamyslíte nad krásou modlitby Anděl Páně, a že se jí společně pomodlíte. Určitě také dětem připomeňte, že kostelní zvony nezvoní jen, když zvou na mši svatou, když slavíme svatbu nebo je pohřeb, ale také každé poledne, někde dokonce i ráno a večer. Právě proto, že zvou k modlitbě, která má stejné jméno jako ta filmová pohádka od pana Stracha.

22.03.2020 23:00, kategorie: Aktuality

ROUŠKY PRO NEMOCNICI

Ohledně nedělní prosby o dodání látkových roušek pro Thomayerovu nemocnici: vyřizujeme veliké díky MUDr. Vejmelky Dr. Tůmové a mnoha dalším za rychlou reakci a dodání mnoha roušek. V tuto chvíli ukončujeme výzvu k šití pro nemocnici. 

21.03.2020 15:25, kategorie: Aktuality

Laetare, fratres et sorores!

Jeden nejmenovaný farník se mě opakovaně ptá, Jirko, proč nestreamuješ mši svatou ze Lhotky?  Celý článek...

21.03.2020, kategorie: Aktuality

Slovo faráře k aktuální situaci

Bratři a sestry,

v rámci boje s koronavirovou infekcí zavedla v neděli 15. března  Vláda ČR restriktivní opatření postihující mimo jiné i náboženský život v naší zemi... Celý článek...

18.03.2020, kategorie: Aktuality

Domácí úkoly

Milí katechumeni a drazí rodiče dětí, které se připravují na první svaté přijímání. Máte v e-mailu podklady pro práci doma. A my ostatní máme za úkol na vás vzpomenout v modlitbě :-)

12.02.2020, kategorie: Aktuality

Chaloupky 2020

neděle 2. – sobota 15. srpna 2020

Mladší děti pojedou do Českého Dubu a starší do Janova nad Nisou. Je možné, že bude otevřen i 3. běh, který by se konal v Raspenavě nebo Osečné.

Vyplněnou přihlášku prosím vytiskněte a vlastnoručně podepsanou odevzdejte v kostele.

Uzávěrka přihlášek proběhne v neděli 26. dubna 2020!

Děkujeme za pochopení.

Ke stažení Ke stažení
kategorie: Aktuality

Lhotecký chrámový sbor hledá posily

Zkoušíme každé úterý od 20:00 h v kostele

Posily hledáme do sopránu, altu, tenoru i basu!

Jsme různorodý přátelský kolektiv otevřený všem bez rozdílu věku či vyznání.
Zpíváme komorní liturgické mše a další duchovní hudbu, v našem repertoáru je
Mozart, Ryba, Schubert, Beethoven, Dvořák, Černohorský a další... Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
kategorie: Aktuality
Centrum Lhotka

Centrum Lhotka

webové stránky projektu

Webové stránky Centra Lhotka naleznete na https://centrumlhotka.cz/

kategorie: Aktuality

ADOPCE ULIC

Pravidelně se modlíme za svou ulici, blízkou instituci. Můžete se přidat. Celý článek...