Chci přispět

Chci přispět

Děkujeme vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit lhoteckou farnost. Níže uvádíme přehled možností, jak lze takovou podporu uskutečnit: 

PODPORA BĚŽNÉHO PROVOZU FARNOSTI (úhrada elektřiny, topení, tiskovin, pomůcek, mzdové náklady aj.)

číslo provozního účtu farnosti : 74326329 / 0800 (Česká spořitelna, a. s.)
- do zprávy můžete upřesnit účel daru, např. "na provoz"
specifický symbol: 500
variabilní symbol: jako variabilní symbol prosíme uveďte vámi zvolenou číselnou kombinaci v rozsahu 4 až max. 10 číslic, např. datum narození, část rodného čísla apod.

MOŽNOSTI PODPORY:

 • TRVALÝ PŘÍKAZ - Pravidelný bezhotovostní převod daru na provozní účet farnosti formou trvalého příkazu je velmi vhodnou a ze strany farnosti vítanou alternativou k přispívání do sbírek při bohoslužbách. Farnosti značně usnadňuje administrativu a finanční plánování. Dárci dává větší přehled o výši jeho spoluúčasti na finanční podpoře farnosti. Pro zadání trvalého příkazu, prosíme, použijte výše uvedené údaje a dle instrukcí vámi zvolený variabilní symbol.

                 Díky darům z pravidelných trvalých příkazů farnost může snáze:

  • financovat fixní náklady farnosti, zejména energie a další provozní náklady
  • hradit mzdu pastorační asistentky
  • vytvářet rozpočet na další období
  • plánovat realizaci pastoračních aktivit pro rozkvět farnosti
  • vydávat potvrzení pro odpočet Vašich darů z Vašeho daňového základu za uplynulý rok 
 • HOTOVOSTNÍ DAR - Samozřejmě lze stále přispívat v hotovosti a to buď při bohoslužbách do sbírky nebo do kasiček v kostele, případně osobně v sakristii. 

PODPORA PROJEKTU CENTRUM LHOTKA (na výstavbu farního centra a rozšíření kostela)

číslo investičního účtu farnosti: 5323720339 / 0800 (Česká spořitelna, a. s.)
IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ08 0800 0000 0053 2372 0339
SWIFT / BIC (pro platbu ze zahraničí): GIBACZPX
specifický symbol: 100
variabilní symbol: jako variabilní symbol prosíme uveďte vámi zvolenou číselnou kombinaci v rozsahu 4 až max. 9 číslic s předřazenou číslicí 9, např. datum narození, část rodného čísla apod.

MOŽNOSTI PODPORY:

 • TRVALÝ PŘÍKAZ - Pro zadání pravidelné bezhotovostní podpory na investiční účet farnosti formou trvalého příkazu prosíme využijte údaje uvedené výše.
 • JEDNORÁZOVÝ PŘEVOD - Pokud chcete přispět na Centrum Lhotka jednorázovým bezhotovostním převodem, můžete k tomu samozřejmě použít bankovní spojení uvedené výše nebo použít dalších metod.
 • HOTOVOSTNÍ DAR - Pokud byste chtěli na investice farnosti přispět v hotovosti, můžete tak učinit osobně v sakristii. 

POTVRZENÍ O DARU

Na požádání vám na konci roku (popř. ihned) vystavíme potvrzení o daru, které lze za určitých podmínek uplatnit pro odečet od základu daně.

Pro urychlení vystavení potvrzení, prosíme, o zaslání informací potřebných k vystavení potvrzení, tedy:

 • jméno a příjmení, popř. identifikační údaje firmy 
 • adresu
 • telefon
 • Vámi zadaný variabilní symbol

Údaje posílejte na e-mail [email protected]. Zaslaná data budou uvedena na vystaveném potvrzení, které obdržíte v lednu následujícího roku. Při opakovaných platbách jednoho dárce, prosíme, používejte vždy stejné variabilní symboly, usnadníte nám tím účetní agendu a vydávání potvrzení.

 

DĚKUJEME VÁM ZA VEŠKEROU PODPORU! Za všechny dobrodince a dárce farnosti a jejich úmysly je sloužena mše svatá od 10 hodin každou první neděli v měsíci.