Biřmování

Biřmování

 

Od 5. 10. 2023 do 30. 5. 2024  bude v naší farnosti probíhat příprava na svátost biřmování a obnova svátosti biřmování.

Setkání povede P. Stašek s týmem a budou se konat pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek od 19.00 do 20.30 hodin s výjimkou státních svátků a školních prázdnin. Místem setkání bude kaple Nejsvětějšího Srdce Páně.

Samotné biřmování proběhne v neděli 12.května 2024 a svátost biřmování bude udělovat otec biskup Václav Malý.

Příprava je určena pro mladé od 15 let, ale i pro dopělé.

Obnova svátosti biřmování je určena těm, kdo touží obnovit svůj vztah s Bohem, nasměrovat svůj život s Ježíšem a naslouchat lépe Duchu Svatému.

Přihlásit se můžete do 24. 9. 2023 na přihlašovací archy na stolečku vzadu za lavicemi v kostele.

Termíny setkání:  

  • v roce 2023: 5.10., 19.10., 2.11., víkend (pátek- sobota do 17 hod) 10.-11.11., 23.11., 7.12.,
  • v roce 2024: 11.1., 25.1., 15.2., 29.2., víkend (pátek- sobota do 17 hod) 1.-2.3.,14.3., 4.4., 18.4., 2.5. - setkání s biskupem, 11.5. - nácvik biřmování, 12.5. - biřmování, 16.5., 30.5.

Pro bližší informace, či případné otázky kontaktujte pastorační asistentku Olgu nebo P. Staška (viz Kontakty).