Jiříkovo vidění

Jiříkovo vidění

  • doplňujeme chrámový sbor při službě v kostele při různých slavnostních příležitostech (Noc kostelů, Velikonoční obřady...)
  • zkoušky obvykle ve středu v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně
  • zájemci se mohou přidat po domluvě s Václavem Kapsou ([email protected], 774 145 406)