Chrámový sbor

Chrámový sbor

termín a místo konání: každé úterý kromě letních prázdnin od 20:00 do 22:00 v kapli kostela (vede Josef Štefan)

"Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem" Žalm 117,1

Lhotecký sbor

Každý pěvecký sbor potřebuje pro svou kontinuální existenci zastoupení všech věkových skupin. Proto se chceme obrátit na všechny, kdo mají opravdový zájem o pravidelnou práci v našem sboru, zejména pak na mladé zpěváky, aby se připojili k oslavě Boha zpěvem.

Historie sboru

Chrámový sbor začal působit v našem kostele již krátce po jeho vysvěcení v roce 1937. Na vedení sboru se před válkou a v prvních válečných letech podílel významný církevní skladatel a varhaník Vojtěch Říhovský.

V padesátých a šedesátých letech se podařilo zachovat existenci sboru, ale jeho činnost nebyla pravidelná. S příchodem P. Vladimíra Rudolfa v roce 1967 se začal aktivizovat život naší farnosti a stranou pozornosti P. Rudolfa nezůstal ani sbor. Od roku 1970 až do svého odchodu z Prahy v roce 1974 sbor vedl František Krotil.

Přáním P. Rudolfa, který se významně podílel na zavedení obnovené liturgie v naší zemi, byla aktivní účast sboru při liturgii. V dohodě s ním převzal vedení sboru Jiří Mindl, který začal se sborem pracovat velmi náročným způsobem. Zkouška jednou týdně se stala železným pravidlem. Společným úsilím P. Rudolfa a Jiřího Mindla se podařilo přilákat nové zpěváky a sbor v krátké době dosáhl 35 členů.

Usilovná a trpělivá práce Jiřího Mindla se sborem umožnila postupně studovat i náročnější díla (např. Rybovy Česká mše vánoční „Hej mistře“, Missa pastoralis in B, Stabat Mater, Mozartovy Missa Brevis a Korunovační mše, Schubertova Mše G-dur, Brixiho Missa Pastoralis, Missa solemnis od J. N. Škroupa, Staroslověnská mše od Ignáce Händela). Sám Jiří Mindl přispěl do repertoáru také svými skladbami (Missa Dominicalis, Requiem na český text.

Od Jiřího Mindla převzal v říjnu 1993 vedení sboru člen České Filharmonie Ladislav Pospíšil. Ten navázal na Mindlův náročný způsob práce, výsledkem bylo nastudování dalších věhlasných děl (mše D-dur Antonína Dvořáka, vánoční Missa Pastoralis in B od J. J. Ryby, první část Rejchova Te Deum, Missa brevis od Zdeňka Fibicha a další).

S náročnou prací vedení sboru pomáhal i Josef Vavřík, na činnosti sboru se podílel rovněž varhaník Petr Fanta.

Od září 2014 vede sbor Josef Štefan, který navazuje na kontinuitu sboru po předchozím vedení pana Ladislava Pospíšila. 

Současně se podílí i na spolupráci hlavní varhanice Veronika Vejmelková.

Sbor zpívá většinou na velké svátky během liturgického roku. Kromě účasti na několika festivalech se také dostal několikrát do Německa, kde navázal kontakt s místními chrámovými sbory z Augsburgu a Höchbergu.

 Více informací: [email protected]