Bohoslužby

Bohoslužby

neděle 8:00 10:00   18:30
pondělí 8:00      
úterý 9:15*   15:00 (TN) 18:30**
středa 8:00      
čtvrtek 8:00      
pátek     15:00 18:30
sobota     17:00 (s nedělní platností)  
 
* mše svatá nebo bohoslužba slova v rámci programu Setkání maminek
** v červenci a v srpnu se nekoná
(TN) mše svatá v kapli Thomayerovy nemocnice
- jednu neděli v měsíci je mše svatá od 10:00 upravená pro děti
- mimořádné změny a aktuální pořad bohoslužeb naleznete v Kalendáři akcí

 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

- vždy po středeční mši sv. (8:00) a ve školním roce po páteční večerní mši sv. (18:30)

MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

- v rozmezí 30 - 10 min před každou mší sv. a v době adorací