Svátosti

Svátosti

Křest dětí

Máte-li zájem o křest Vašeho dítěte, kontaktujte P. Staška.

 

Křest dospělých

V úterý 17. 10. 2023 od 19.00 h také začnou setkání s přípravou dospělých na křest – katechumenát. Setkání povede P. Stašek. Zájemci nechť se hlásí do 14. 10.2023 u P. Staška osobně nebo telefonem nebo mailem (viz Kontakty).

 

Biřmování

Od 5. 10. 2023 do 30. 5. 2024  bude v naší farnosti probíhat příprava na svátost biřmování a obnova svátosti biřmování.

Setkání povede P. Stašek s týmem a budou se konat pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek od 19.00 do 20.30 hodin s výjimkou státních svátků a školních prázdnin. Místem setkání bude kaple Nejsvětějšího Srdce Páně.

Samotné biřmování proběhne v neděli 12.května 2024 a svátost biřmování bude udělovat otec biskup Václav Malý.

Příprava je určena pro mladé od 15 let, ale i pro dopělé.

Obnova svátosti biřmování je určena těm, kdo touží obnovit svůj vztah s Bohem, nasměrovat svůj život s Ježíšem a naslouchat lépe Duchu Svatému.

Přihlásit se můžete do 24. 9. 2023 na přihlašovací archy na stolečku vzadu za lavicemi v kostele.

Termíny setkání:   5.10. 2023,

                             19. 10. 2023,

                             2. 11. 2023,

                             23. 11. 2023,

                             7. 12. 2023,

                             21. 12. 2023,

                             11. 1. 2024,

                             25. 1. 2024,

                             15. 2. 2024,

                             29. 2. 2024,

                             14. 3. 2024,

                             4. 4. 2024,

                             18. 4. 2024,

                             2. 5. 2024 - setkání s biskupem,

                             11. 5. 2024  - nácvik biřmování,

                             12. 5. 2024 - biřmování,

                             16. 5. 2024,

                             30. 5. 2024

Víkendy (pátek- sobota do 17 hod): 10. - 11. 11. 2023,

                                                            1. - 2. 3. 2024.

Pro bližší informace, či případné otázky kontaktujte pastorační asistentku Olgu Hroudovou (lhotec[email protected], 734 215 870) nebo P. Staška (737 280 624).

 

Manželství

 

 

Svátost smíření

Pravidelně možnost přijmout svátost smíření v našem kostele bývá ve středu po mši svaté cca v 8.40 hod, v pátek po večerní mši svaté cca v 19.15 hod, dále obvykle před jakoukoliv mší svatou.

V postním období a adventu jsou vyhlášeny zvláštní zpovědní časy - sledujte kalendář.