Farní knihovna

Farní knihovna

Lhotecká farní knihovna se nachází v sále sv. Václava a obsahuje knihy převážně s křesťanskou duchovní tematikou, ostatní pouze okrajově.


Knižní fond, který si můžete volně prohlížet a půjčovat, je rozdělen do několika oborů/oddílů, jejichž název je vyznačen na policích. Zároveň každá publikace má na zadní straně obálky nálepku podle toho, do kterého oddílu byla zařazena. Knihy proto vracejte a zařazujte vždy na polici, kam přísluší.


V rámci oddílů jsou knihy řazeny abecedně podle jména autorů, pouze ve výjimečných případech podle názvu publikace.


Půjčování je samoobslužné a je založeno na důvěře. Pokud se vám nějaká kniha zalíbí a budete si ji chtít půjčit, zapište se do Sešitu výpůjček. Snažte se, prosím, knihu přečíst do jednoho měsíce a pak ji vrátit do knihovny. V sešitě zaznamenejte datum vrácení. Pokud si nebudete jisti, na které místo kniha patří, můžete ji odložit na místo s nápisem Vrácené knihy.


Když při prohlížení knihy usoudíte, že si ji půjčit nechcete a nevíte, na kterém místě přesně stála, uložte ji raději také k Vráceným knihám.


Pokud chcete knihy do knihovny darovat, zanechte je na polici označené Nové knihy, nezařazené. Myslete však na to, že knihovna má prostorově omezenou kapacitu. Proto nemůžeme přijmout knihy, které již knihovna vlastní, knihy zastaralé a poškozené, či knihy, o kterých po poradě s knězem usoudíme, že do našeho fondu nepatří. Z důvodu omezeného místa také nezařazujeme beletrii.

Katalog lhotecké farní knihovny je nově dostupný na tomto odkazu. V katalogu lze knihy prohlížet podle názvu nebo autora nebo i vyhledávat podle textu z názvu či jména. Po kliknutí na vybranou knihu se otevře celá karta záznamu, kde naleznete podrobnější údaje o knize a také informaci, ve kterém oddíle knihu najdete fyzicky na polici. Pokud je kniha zařazena ve dvou oddílech, máme v knihovně skutečně (ale opravdu výjimečně) dva exempláře uložené na dvou místech.

Povzbudivé čtení Vám přejí Vaše knihovnice.