Zpívání s dětmi (s Boženkou)

Zpívání s dětmi (s Boženkou)

  • obvykle jednou za 2 týdny ve čtvrtek od 16.00 hod – sledujte webové stránky farnosti
  • děti zpívají na mších svatých upravených pro děti