Věstník

Věstník

Věstník je farní zpravodaj, který poprvé vyšel v roce 1995. Nejprve se jednalo o občasník, který vycházel šestkrát až sedmkrát do roka. Od roku 2012 je k dispozici kromě letních prázdnin s měsíční periodicitou. 

Aktuální tištěné vydání je možné získat již před začátkem nového měsíce v kostele mezi tiskovinami. Pro ty, kdo preferují elektronickou podobu nebo některé z čísel již nesehnali, jsou zde ke stažení jednotlivá čísla v PDF formátu.

Redakce věstníku: P. Stanisław Góra, Jana Šilhavá, Olga Hroudová, Jana Kalendová

Sazba: Jan Šilhavý

Kontakt: [email protected]

Pokud chcete do Věstníku přispět jakýmkoliv článkem, ohlasem nebo fotografií, neváhejte se ozvat na adresu redakce Věstníku.