Ohlášky - 34. neděle v mezidobí

Ohlášky - 34. neděle v mezidobí

Datum a čas začátku

26.11.2023 00:01

Datum a čas konce

2.12.2023 23:59

Místo uskutečnění

Kostel P. M. Královny míru

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Ohlášky - 34. neděle v mezidobí

OZNÁMENÍ - neděle 26. 11. 2023

Slavnost Ježíše Krista Krále

 • Nedělní sbírka je určena na úpravy sálu a kostela. Děkujeme za každý váš dar.
 • Ti, kdo jste si předminulý týden vzali obálku s dopisem od ukrajinských dětí pro sv. Mikuláše, můžete nechávat vaše dárky v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně před oltářem.
 • Dnes je poslední příležitost příhlásit se do projektu Andělský strom, v rámci něhož posíláme dárky dětem, které mají někoho z rodičů ve vězení. Přihlašování a bližší informace u Jany Kalendové ([email protected], tel. 606 811 986).
 • Dnes je také poslední den, kdy se můžete přihlásit do farní aktivity Putování Svaté rodiny. Přihlásit se mohou rodiny i jednotlivci, kteří si budou během Adventu předávat ikonu Svaté rodiny při vzájemných návštěvách. Svatá rodina se u každého zdrží jednu až dvě noci, pro přihlášené to obnáší jednou někoho pohostit a jednou někoho navštívit. Zájemci se mohou zapsat do tabulky na stolku vzadu v kostele nebo se přihlásit Janě Jirsové - kontakty na plakátku na nástěnce.

  pondělí 27. 11. 2023 bude
 • od 18.30 h kurz Alfa (pozor - změna místa setkání),
 • od 18.30 h Alfa Plus,
 • od 19.00 h MÁTA – otevřené společenství žen 40+ (pozor - změna místa setkání) .

  úterý 28. 11. 2023 budou
 • od 9.15 h setkání maminek s dětmi,
 • od 19.00 h Katechumenát – příprava na křest dospělých,
 • od 19.15 h Biblické setkání,
 • od 20.00 h zkouška chrámového sboru.

  Ve čtvrtek 30. 11. 2023 bude od 16.30 h zpívání dětí s Boženkou.

  sobotu 2. 12. 2023 od 9.00 h do 15.00 h pořádá skautský oddíl Dobromysl Adventní den v sále sv. Václava. Srdečně zveme všechny děti, které rády vyrábějí.

  Příští neděli 3. 12. 2023 začíná období adventu. Srdečně všechny zveme, abyste přinesli adventní věnce. Jejich žehnání se uskuteční při každé mši sv.
 • V neděli 3. 12. 2023 bude po dopolední mši sv. (cca od 11.00 h) setkání katechetek s rodiči dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání.
 • V neděli 3. 12. 2023 vás od 17.00 h zveme na první adventní koncert. Vystoupí Lhotecký chrámový sbor se sopranistkou Kristýnou Kůstkovou.

  V sobotu 9. 12. 2023 Vás srdečně zveme
 • od 9.00 h na Adventní duchovní obnovu s P. Angelem Scaranem,
 • od 18.30 h na další Adventní koncert, tentokrát s Kvartetem českých filharmoniků.

  V neděli 10. 12. 2023 se bude konat
 • od 15.00 h Adventní farní odpoledne v kostele Krista Spasitele na Barrandově,
 • od 15.00 h program sdružení Dlouhá cesta, v jehož průběhu se bude od 17.00 hodin konat koncert smíšeného sboru Canti di Praga, program bude zakončen mší svatou za zesnulé děti a jejich rodiče.

 • V rámci zvýšení bezpečnosti našeho kostela budeme měnit systém zamykání. Prosíme všechny dobrovolníky a zástupce společenství, kteří potřebují mít přístup do kostela, aby se nahlásili pastoračním asistentkám do 3. 12. 2023.
 • Nově můžete farní akce sledovat také na farním Facebooku.