01.05.2021, kategorie: Aktuality

ZÁPIS DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STUDÁNKA

CMŠ Studánka přijímá pro školní rok 2021/2022 děti ve věku 2-6 let.

Zápisy proběhnou v první
polovině května (1.-14.5.2021).


Přihláška a podrobnější informace jsou k dispozici
na www.cms-studanka.cz


Prosíme uvádějte čitelně e-mailové spojení, protože Vám
pak mailem budeme sdělovat veškeré další informace k přijetí
do MŠ. Vyplněnou přihlášku nejlépe vhoďte do poštovní
schránky nebo zašlete poštou.

S největší pravděpodobností bude možné přinést přihlášku osobně, předběžně počítáme
s termínem v pátek 14.5.2021 od 13 do 17h.

O dalších podmínkách osobního převzetí Vás budeme informovat na stránkách školy.


Přihláška doručená poštou nebo vhozením do schránky školky - náležitosti:

1. přihláška - vyplněná, podepsaná oběma rodiči, potvrzená od
lékaře,
2. kopie rodného listu dítěte (po kontrole bude skartováno),
3. kopie občanského průkazu jednoho z rodičů (po kontrole bude
skartováno).


Přihláška doručená osobně - náležitosti:
1. přihláška - vyplněná, podepsaná oběma rodiči, potvrzená od
lékaře,
2. rodný list dítěte k nahlédnutí,
3. občanský průkaz jednoho z rodičů k nahlédnutí.


Těšíme se na Vás i Vaše děti!
Vaše CMŠ Studánka
Ke Kamýku 686, Praha 4