23.01.2021 11:00, kategorie: Aktuality

Výuka náboženství i příprava na biřmování

Milí rodičové, až do odvolání bude výuka distanční, u dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, on-line. Od našich milých katechetek dostáváte materiály pro distační výuku. Prvňáčci obdrží potřebné od pana kaplana později. 

Příprava na biřmování také probíhá až do odvolání distančně, mládež dostává potřebné úkoly emailem (lze nalézt i zde na stránkách).