24.04.2021, kategorie: Aktuality

Výsledky voleb a složení nové Pastorační rady farnosti

Hlasovalo: 254 voličů.

Počet platných hlasů: 251

Počet neplatných hlasů: 3

 

Výsledky

kandidát    počet hlasů

Křížek Petr   187   zvolen

Hrouda Tomáš   146   zvolen

Jirsa Prokop   145   zvolen

Kapsová Lenka   134   zvolena

Koníček Martin   128   zvolen

Šilhavá Jana   124   zvolena

Šárka Jiří   115 jmenován

Burda Petr   94

Závodský Ondřej   92

Hradec Jakub   82 jmenován

Kervitcerová   Marie   52

Běhalová   Věra   49 jmenována

Jerie Miroslav   48

Váně Jindřich   37

 

Dle Stanov PRF má farář jmenovat další členy, ne méně jak dva a ne více, než bylo zvoleno. Rozhodl jsme se jmenovat tři. 

 

Odůvodnění jmenování:

Jiří Šárka měl přes sto hlasů. Přínosem jeho setrvání v PRF je schopnost kritického myšlení a oponentury. 

Jakub Hradec je farním fundraiserem, proto je žádoucí, aby v PRF i nadále byl.

Věra Běhalová učí na Škole sv. Augustina, kam docházejí i děti z naší farnosti, a tato škola je také zřizovatelem naší Církevní mateřské školy Studánka. Se souhlasem patera Juana Provechy, ředitele  školy, bude Věra Běhalová oficiálním zástupcem školy v PRF.

 

Blahopřeji zvoleným a velmi děkuji všem členům předešlé pastorační rady. Také veliké díky členům volební komise.   pater Jiří