31.03.2020 23:20, kategorie: Aktuality

Velmi krátké slovo farářovo ke Květné neděli

"Když už koně nemohou, přijde na řadu osel." bl. Jan XXIII.

  

Pane, vyvolil sis osla, aby Tě na svém hřbetu přinesl do Jeruzaléma.

Dovol, abych Tě já mohl nést do lidských srdcí!