kategorie: Aktuality

Trvalý příkaz - pohodlný způsob jak podpořit farnost

Milí farníci a naši dobrodinci,

dovolujeme si Vám připomenout alternativu, jak přispívat na chod farnosti nebo na plánované Centrum Lhotka. Prosím, zvažte založení trvalého příkazu ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Poskytnete tím farnosti trvalý příjem, nebudete muset myslet na hotovost s sebou, a pokud do zprávy pro příjemce uvedete svou adresu, obdržíte vždy v lednu potvrzení o daru. Někteří z vás to tak již děláte. Usnadníte naší paní účetní práci, když zadáte variabilní symbol (VS). Jaký VS dát i další informace najdete níže. Moc děkujeme.   pater Jiří

Pro jednodušší zúčtování vás prosím, abyste upravili trvalý příkaz následujícím způsobem:

●Dary na provozní náklady farnosti (tzv. na cokoli, např. elektřina, topení): bankovní účet 74 32 63 29 / 0800, specifický symbol 500, variabilní symbol vámi zvolený (např. datum narození, část rodného čísla, číslo vašeho bankovního účtu, ze kterého platby zasíláte apod.). VS musí obsahovat 4 až max.10 číslic.

● Dary na investiční výdaje farnosti (na výstavbu komunitního centra a úpravy kostela): bankovní účet 53 23 72 03 39 / 0800, specifický symbol 100, variabilní symbol vámi zvolený, navíc s předřazenou číslicí 9. Změnou příkazu pomůžete zautomatizovat přiřazení zaslané částky k vašemu potvrzení o přijatých darech.

Ideálně pošlete e-mailem (farářův či farní) informace potřebné k vystavení potvrzení: jméno, příjmení, adresu, případně telefon a vámi zadaný variabilní symbol. Tato data budou uvedena na vystaveném potvrzení, které obdržíte v lednu následujícího roku. Obdobně postupujte i při zadání jednorázového příkazu k úhradě. Při opakovaných platbách používejte vždy stejné symboly. Významně tak usnadníte účetní agendu.

Veliké díky za vaše dary i podporu! Mše svatá první neděli v měsíci od 10 hodin je vždy sloužena za vás.

P. Jiří Korda a Marie Kervitcerová