kategorie: Aktuality

Tříkrálová sbírka 2022

V našem kostele budou kasičky k dispozici od 1. do 9. ledna 2022

V neděli 2. ledna a příští víkend 8. a 9. ledna můžete po každé mši svaté přispět tříkrálovým koledníkům.

Letos z důvodu pro nás nepříznivých změn pravidel o Tříkrálové sbírce nekoledujeme za naši farnost, ale pod farní Charitou Chodov. Výtěžek tedy bude letos určen na potřeby Arcidiecézní charity a právě Charity Chodov. Připomínáme, že tato charita působí i na území naší farnosti, a v každém Věstníku najdete na předposlední straně článek od paní ředitelky.