22.12.2020, kategorie: Aktuality

Tradice rorátů v katedrále

letos budou v jiném kostele

Celá desetiletí jsou velmi oblíbené a hojně navštěvované roráty v naší katedrále. Vzhledem k tomu, že areál pražského hradu je uzavřen, bylo rozhodnuto, že tyto „katedrální roráty“ se budou konat v blízkém vojenském kostele sv. Jan Nepomuckého, a sice od pondělí do pátku v 6.30, v sobotu od 7.00. Přesunutí rorátů platí od 30. 11. do 12. 12., informace pro následující období budou aktualizovány podle vývoje protiepidemických opatření.

P.S. u nás sobotní roráty, i když v komornější podobě, budou!