24.08.2018, kategorie: Aktuality

Společenství a aktivity v novém školním roce

Společenství a aktivity v novém školním roce 2018/2019

Hola, hola, nábožko volá!

Výuky náboženství pro děti od čtyř let i žáčky prvního stupně a příprava na první svaté přijímání budou opět ve středu od 16:30. Začínáme 19. září. Přihlášky v kostele nebo na webu. Opět plánujeme dvoje letní Chaloupky.

Společenství mládeže

Letos budou společenství dvě – mladší a starší (třetí bude skupina připravující se na biřmování). Zveme mládež od 6. třídy ZŠ až po VŠ. Bližší info u faráře nebo Prokopa Jirsy.

 

Ministranti

Ministranti a ministrantky se schází pod vedením Tomáše Hroudy a Petra Burdy jednou za dva týdny po náboženství. První schůzka bude 19. 9. od 17:30. Zveme k službě u oltáře!

Společenství maminek

Setkávání maminek s malými dětmi každé úterý od 9:15h. Přijďte poznat nové kámošky. Začínáme 11. září.

Modlitby maminek a babiček

Modlíme se po domácnostech, jednou za čtvrt roku máme o víkendu v kostele společný program (nejbližší 28. – 30. 9.)Více na www.modlitbymatek.cz

Společenství mužů a otců

Zveme mužský na setkání jednou za dva týdny v pondělí večer. Začínáme 10. září ve 20 h.

Společenství sv. Jana z Boha

Neformální setkávání lidí se zkušeností s duševní nemoci. Celoročně každý pátek od 17h. Povídáme si, čteme z Bible, jsme rádi spolu... Můžete přijít bez ohlášení, více u pana faráře.

Společenství farních kosmetiček

Každý čtvrtek po mši svaté děláme kosmetiku kostela (tedy uklízíme). Pak si společně v klidu sedneme ke kávě. A také studujeme Univerzitu třetího věku. Zveme také muže!

Zpívání, zkoušky sborů

Zkoušky chrámového sboru každé úterý od 20h. První 4. září. Kdo má odvahu, je srdečně zván! Zpívání dětí s Boženkou, zkoušky sboru Jiříkova vidění– více informací u pana faráře.

Společenství přímluvné modlitby

Modlíme se za potřeby své i druhých. Celoročně v pátek po mši sv. (ta od 15 h).

Modlitby Taizé

Po vzoru komunity Taizé se scházíme většinou čtvrtý čtvrtek od 20h. Příští setkání 27. září.

Modlitby za národ

Každého 28. v měsíci jdeme na 16.15 do pražské katedrály a připojujeme se k modlitbám za národ. Stačí u vchodu do katedrály říct, že jdete na modlitbu.

Biblické setkávání

Setkávání nad textem Bible. Zván každý, kdo chce více poznávat Knihu knih. Jednou za dva týdny ve čtvrtek od 19h,pokračujeme od 20. září.

Farní akademie

Od října do června zhruba jednou měsíčně v neděli přednáška a diskuze na různá témata s různými hosty, v prosinci zajímavý výlet.

Farní knihovna

Knihy převážně s  náboženskou tématikou. Můžete nahlédnout nebo se podívat na farním webu do seznamu.

Mariánské večeřadlo

Každouprvní sobotu v měsíci od 16.15. Modlitby a rozjímání textů podle doporučení Mariánského kněžského hnutí. Po mši svaté zásvětná modlitba MKH a adorace.

ALFA KURZY

Od 7. ledna do 18. března každé pondělí večer zveme na seznámení se základy křesťanství, určeno zvláště pro nepraktikující víru. Prosím nabídněte svým přátelům, sousedům...

ALFA PLUS, ZACHEUS…

Prošli jste alfa kurzem nebo přípravou na křest a rádi byste pokračovali v setkávání? Můžete se přidat ke skupinám lidí s podobným přáním. Více u pana faráře.

Příprava dětí i dospělých na křest

Rádi Vás připravíme ke křtu Vašeho dítka nebo Vás samotných. Podrobnosti na farním webu nebo u pana faráře.

Příprava na biřmování

Zájemci z řad mládežníků začnou druhý zářijový týden, den bude ještě upřesněn. Přihlašování u faráře, pro přihlášené více informací na FB Biřmovanci 2019. Starší zájemci ať se hlásí panu kaplanovi. Biřmování bude 12. 5. 2019.

Spočinutí v tichu kostela

Středy dopoledne (8:40 – 9:10) a pátky večer (19:15 – 21:00) můžete v kostele spočinout v tiché modlitbě. Jinak kdykoliv, kdy bude otevřeno.

 

 

Další aktivity v průběhu roku (příprava na manželství, víkend pro rodiny, pouť otců a dětí, letní chaloupky pro děti…) budou včas oznámeny. Srdečně zveme všechny k účasti!

 
Ke stažení Ke stažení