kategorie: Aktuality

Smírná adorace

Nový pravidelný nedělní program

Milí Boží přátelé,

může se zdát, že v naší farnosti už máme adorací Nejsvětější Svátosti dostatek, a to jednu ve středu ráno a pak téměř dvouhodinovou v pátek večer. Nicméně někteří bychom chtěli věnovat zvláštní čas klanění za všechny ty, kteří se našemu Pánu Ježíši Kristu, přítomnému ve svatostáncích našich kostelů, neklanějí. Samozřejmě že na prvním místě jsme to my sami, kteří i přes dar víry Pána tak často urážíme nevšímavostí a neúctou, ať v našich chrámech, při osobní modlitbě, tak v našich bližních. Klanění se našemu Pánu, chvála a dík, dovolávání se jeho nezměrného milosrdenství a prosba za odpuštění hříchů našich i druhých, by měly patřit k jádru našeho duchovního života, našeho vztahu s Pánem Ježíšem. Zvu vás tedy k smírné adoraci za ty, kteří se neklanějí. Věřím, že Pán na náš jistě nedokonalý projev lásky odpoví hojným požehnáním. Jak bude adorace konkrétně vypadat? Pokud možno každou neděli ve 14:15 po vystavení Nejsvětější Svátosti začneme modlitbou anděla z Fatimy, litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Páně a případně dalšími modlitbami. Bude následovat tichá adorace do 15. hodiny, kdy se pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství. Svátostné požehnání pak bude okolo 15:15. Předpokládám komorní účast, ale počty nejsou to nejdůležitější. Tím je naše klanící se srdce. pater Jiří