21.03.2020, kategorie: Aktuality

Slovo faráře k vládním opatřením

Existují, i v rámci odborné společnosti, různé názory na přístup k současné situaci, existují i různé názory na konkrétní kroky našich politiků. Přesto vás chci povzbudit k respektování zavedených nařízení. Jsem totiž přesvědčen, že většina z nich naplňuje dvě podstatné zásady nutné pro zvládnutí takovéto situace - a to užívání zdravého rozumu a ohleduplnost k druhým. V tomto případě zvláště k seniorům nebo těm, kteří už bojují s jiným onemocněním. Někteří z vás vyjádřili obavy, že církev přijetím těchto opatření rezignuje na tradici intenzivního modlitebního úsilí v obtížných dobách jako jsou například války nebo právě epidemie. Chci zdůraznit, že nám nikdo nezakazuje, a ani zakázat nemůže, se modlit a žít s Kristem. Vezměme tuto situaci jako pozvání k intenzivnější osobní modlitbě, společné modlitbě v rodině, s přáteli... Navíc kostely mohou být nadále otevřeny, my kněží i sestra Bernarda jsme vám nadále k dispozici, zákaz shromáždění, tedy i bohoslužebných, je dočasný, a není důvod si myslet, že se někdo z odpovědných bude vyžívat v jeho prodlužování. Chci vás ujistit, že v našem chrámě bude sloužena denně minimálně jedna mše svatá. Že tam bude kněz sám? To přeci není pravda. Vždyť věříme, že při každé mši svaté je přítomen sám Beránek a Jeho svatá oběť, a spolu s ním i společenství svatých. Budu proto i nadále já i pater Petr na vás všechny pamatovat před Jeho tváří a těšit se opět na viděnou! pater Jiří