22.11.2021 16:00, kategorie: Aktuality

Roráty a pouť k mariánskému sloupu

„Ejhle, Hospodin přijde, a všichni svatí jeho s ním!“

mše svatá s rorátními zpěvy

sobota 4. a 11. a 18. prosince od 7:00

4. prosince po rorátech vyrazíme na pěší pouť ke kapličce svatého Bartoloměje v Hodkovičkách a od ní pojedeme tramvají na Staroměstskou. U mariánského sloupu pak sebe, své blízké, farnost i naši zemi svěříme do mocné přímluvy Matky Boží.