06.11.2018, kategorie: Aktuality

Putování Svaté rodiny

Taky už jste si někdy říkali, že byste rádi poznali více lidí z naší velké farnosti?

A napadlo vás někdy, že Josef s Marií a ještě nenarozeným Ježíšem na cestě ke sčítání lidí v Betlémě nutně potřebovali někde přespat?

A přemýšlíte teď horečnatě, jak spolu tyto dvě otázky souvisí?!

Před časem jsem četla o farní aktivitě pocházející z Rakouska s názvem Putování Svaté rodiny. Během adventní doby si rodiny i jednotlivci z farnosti mezi sebou každý den předají obraz Svaté rodiny jako symbol její cesty do Betléma, kde nakonec marně hledali důstojné přístřeší. Zúčastnění tak chtějí vyjádřit ochotu nabídnout místo Josefovi s Marií a Ježíšem ve své domácnosti, aby se situace už nikdy neopakovala.

Jak to prakticky probíhá?

  • První tři listopadové neděle bude po každé mši svaté v sále sv. Václava k dispozici tabulka, kam bude možné se zapsat. Je možné se přihlásit i na níže uvedených kontaktech.
  • Posléze se pomocí losování určí pořadí, v jakém bude obraz putovat. Rodinu či jednotlivce, který bude mít obraz u sebe, zkontaktuje účastník zapsaný v tabulce den po něm a pozve ho, příp. rodinu, na návštěvu, při níž proběhne předání obrazu.
  • Jeden den tedy půjdete na návštěvu, odkud si obraz přinesete, na druhý den pozvete dalšího účastníka/účastníky k vám.
  • Co když nebudu mít čas?
    • Datum, na které bude vaše hostitelství a následné předání obrazu připadat, se od nás dozvíte minimálně týden před začátkem Adventu, takže bude možné zapracovat případné nutné úpravy.
    • Také se před losováním budeme modlit o Ducha svatého, aby zařídil pořadí tak, jak to účastníci potřebují.
  • Na vámi uvedený kontakt vám kromě data zároveň sdělíme i jméno rodiny či jednotlivce, se kterými se navštívíte.

Věřím, že kromě vzájemného poznávání mezi námi farníky přinese tato aktivita i nové poznávání konkrétní Boží přítomnosti v našich domovech.

Těšíme se na viděnou s vámi a Svatou rodinou o adventu!

Jana Jirsová, kontakt k dispozici u pana faráře