17.10.2020, kategorie: Aktuality

Pro rodiče biřmovanců

Drazí rodičové,

ač si přeji, aby vaše dospívající děti procházely přípravou na biřmování samy, přesto praxe ukazuje, zvláště u těch mladších, že je fajn, když víte, jak příprava probíhá. Zveřejňuji vám zde proto první email "distanční" výuky, který jsem jim dnes poslal.

Drazí biřmovanci,

protože omezení jsou, jaká jsou, budeme teď pokračovat distančně. 
Minule jsme se představili. Každý jste řekl, proč jste se přihlásil na přípravu, jaký máte vztah k víře. Já jsem též nastínil svou někdy až dobrodružnou cestu k víře a s vírou. Řekli jsme si základní organizační věci. Pak jsme hovořili o obrazu Boha, který máme, o tom, že se mnohdy z různých důvodů stává, že náš obraz Boha je nějak pokřiven, zraněn. Dostali jste každý letáček Karikatury Boha. V příloze ho přikládám pro ty, kteří minule nebyli.
Slíbil jsem vám, že si budete moc vyzvednou Youcat pro biřmovance - brožurku, podle které bychom jeli i v případě distanční výuky. Ale ejhle, ač jsem brožurky objednal i zaplatil, tak mi napsali, že se spletli a nic nemají. Takže pojedeme podle Youcatu "žlutého" - brožurky, v které je Katechismus katolické církve přetlumočen do srozumitelné řeči vám, mládežníkům. Kdo tento Youcat nemáte, prosím, vyzvedněte si ho v sakristii. Na našem webu jsou hodiny, kdy je kostel otevřen. Když narazíte na pana kaplana, tak mu řeknete a on vám brožurku dá. Nebo se se mnou dohodnete na jiném termínu vyzvednutí.

Úkoly, které, prosím, udělejte co nejdříve, a do středy  28. října pošlete odpovědi na otázky.
 
V Youcatu si přečtěte:

strana 4, Pokyny k práci s knihou
strana 6 a následující: Předmluva papeže Benedikta, za kterého byla brožura vydána

Dále už nebudu uvádět stránky, ale ta čísla v žlutých obláčcích u jednotlivých krátkých odstavců, říká se jim "články"
tedy přečtěte si tedy článek 1 - 24 (ten poslední se jmenuje "Co spojuje mou víru s církví?")
 
 
Podívej se na YouTube na film, je o klukovi, který zemřel v 15 letech a minulý týden byl prohlášen církví za blahořečeného (předstupeň svatořečení), klikni na odkaz: 
 
 
Pošlete mi pak emailem pak do odpovědi na tyto otázky, stačí velmi stručně, v bodech, ale kdo se bude chtít rozepsat, může:

1. Co mě v přečteném zaujalo, co se mi líbilo?
2. Co mi není jasné, co bych určitě později chtěl vysvětlit podrobněji?
3. S čím z přečteného mám problém?
4. Jakou máme doma Bibli? Napiš název překladu, najdeš vepředu. Projdi si obsah Bible, podívej se na zkratky, kterými jsou tam označeny jednotlivé biblické knihy.  I v článcích v YouCatu jsou citace z Bible ve zkratkách! Čísla za zkratkou pak znamenají kapitolu a verše, např. 1 Sam 2,7 znamená 1. kniha Samuelova, druhá kapitola, sedmý verš. Zkus se alespoň chvíli v Bibli listovat, třeba i začíst se.
5. Jak se jmenuje šestá kniha Starého zákona?
6. Jak se jmenuje třetí kniha Nového zákona?
7. Napiš biblický verš, který najdeš v 1 Petr 5,7
8. Jak se přestavil Bůh Mojžíšovi? (najdeš nejenom v Bibli, ale i v tom, co sis přečetl v Youcatu).
9. Co Tě zaujalo na filmu?
10. Pokud máš jiný dotaz, připomínku, podnět, můžeš je též napsat

UKLIDNÍME SE VŠICHNI, ANO!? VYPADÁ TO, ŽE TOHO CHCI HROZNĚ MOC, ALE AŽ SE NA TO PODÍVÁTE, ZJISTÍTE, ŽE TO MÁTE ZA CHVILKU.

pater Jiří