22.06.2019 13:00, kategorie: Aktuality

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

platí od 1. 7. do 31. 8. včetně

 

neděle

 

8.00

Mše svatá

10.00

Mše svatá

18.30

Mše svatá

 

PONDĚLÍ

 

8.00

Mše svatá

 

 

ÚTERÝ

 

15.00

Mše svatá v Thomayerově nemocnici

18.30

Mše svatá

 

STŘEDA

 

8.00

Mše svatá

8.45 – 9.10

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

 


ČTVRTEK

 

8.00

Mše svatá

8.45

Úklid kostela

 


Pátek

 

15.00

Mše svatá

15.45

Modlitby proseb

17.00

Společenství sv. Jana z Boha

 

Sobota

 

17.00

Mše svatá

 

 Mariánské večeřadlo a mše svaté v domovech pro seniory v obvyklé časy. Mimořádné programy budou zveřejňovány průběžně.

 Požehnání pro účastníky obou chaloupek bude v neděli 28. července při mši svaté od 10 hodin.

 Žehnání aktovek a školních potřeb bude v neděli 8. září od 10 hodin při mši svaté upravené pro děti.