kategorie: Aktuality

Potvrzení o darech za rok 2021

Děkujeme za podporu!

Veliké díky za Vaše dary v uplynulém roce. Jsou spolu s nedělními sbírkami stěžejním zdrojem příjmů farnosti. Každou první neděli v měsíci je mše svatá od 10 hodin sloužena za všechny dobrodince.

Všichni, kteří zaslali farnosti v uplynulém roce dar na některý z bankovních účtů farnosti a dodali nám své e-mailové adresy, již obdrželi potvrzení elektronicky. Tento víkend (15. a 16. 1.) bude paní účetní po všech mších svatých vydávat potvrzení v tištěné podobě. Nevyzvednutá potvrzení budou zaslána poštou. Kdo neuvedl při zaslání daru svou adresu, prosíme o její sdělení, protože bez ní nebude potvrzení vystaveno. Potvrzení o darech zaslaných prostřednictvím portálu Darujme.cz bude zasíláno elektronicky v následujícím týdnu (od 17. 1.)