23.01.2021 15:20, kategorie: Aktuality

Potvrzení o darech za rok 2020 a poděkování

Milí obdarovatelé lhotecké farnosti,

nejprve mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše štědré dary směřované lhotecké farnosti v uplynulém roce. Farnost si jich velmi váží a jsme za ně vděční. Rád bych Vás současně touto cestou informoval, že v minulých dnech již byla rozeslána potvrzení o poskytnutých darech farnosti za rok 2020 všem dárcům, kteří poskytli dary převodem finanční částky na bankovní účty farnosti, a u nichž známe jejich e-mailové adresy. Potvrzení byla zaslána elektronicky. Pokud jste potvrzení do e-mailové schránky neobdrželi, informujte nás, prosím. Určitě sjednáme nápravu.

Zároveň s touto zprávou se obracím s následující prosbou na všechny farníky a ostatní dárce, kteří souhlasí se zasláním potvrzení e-mailem. Ozvěte se nám, prosím, a poskytněte nám své e-mailové adresy, buď zasláním této adresy do naší farní e-mailové schránky (lhotecka.farnost@seznam.cz) anebo písemně v sakristii lhoteckého kostela.

Dále prosím všechny dárce, kteří z různých důvodů neuvedli při předání daru adresu svého bydliště, aby tak dodatečně učinili – buď elektronickou poštou či jiným vhodným způsobem. Bez uvedení adresy dárce totiž farnost nemůže vystavit potvrzení o přijetí daru.

Originály vytištěných potvrzení o přijetí daru byla, pokud jste si je nevyzvedli, 25. ledna odeslána na uvedenou adresu. Pokud kterýkoliv z Vás, dárců, nemáte o potvrzení o daru zájem, laskavě nás informujte, abychom jej zbytečně nevystavovali.

Ještě jednou děkuji jménem farnosti společně s naší paní účetní Marií Kervitcerovu za Vaše dary, kterých si velmi ceníme.

P. Jiří Korda