20.02.2021 07:00, kategorie: Aktuality

Postní liturgické zamyšlení

Sobota po Popeleční středě, 1. neděle postní a Pondělí po 1. neděli postní (svátek Stolce sv. Petra)

Texty nyní vystřídá  přednáška PhDr. Radka Tichého, Ph.D. et S.L.D., odborníka na liturgii, člena Liturgické komise a faráře v Praze Stodůlkách. Uslyšíte ucelený stručný pohled na liturgii a její vývoj. Upozorňuji, že cílem této přednášky není hlubší reflexe té které formy liturgie, ale obecný vhled do problematiky liturgického slavení a jeho historie. Protože má přednáška více jak hodinu, je toto zamyšlení rovnou na tři dny, tedy další bude v úterý.

Předchozí postní liturgická zamyšlení naleznete ve stejnomenné záložce v hlavní nabídce vlevo.