02.02.2019, kategorie: Aktuality

Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

Ve svátosti nemocných zakouší křesťan, že ani v nemoci a v utrpení nezůstává opuštěn, že i za této situace je zahrnut Ježíšovou láskou. Kristus posiluje důvěru nemocného v Boha, dává mu klid a jistotu. Odpouští mu hříchy, je-li to nutné, a osvobozuje ho i od jejich následků. Svátost nemocných dává sílu spolu s Kristem utrpení trpělivě nést a obětovat je za spásu druhých. Je-li to k duchovnímu prospěchu nemocného, napomáhá k jeho uzdravení. Svátost nemocných uděluje biskup nebo kněz. Přijmout ji má každý křesťan, který "nebezpečně chřadne nemocí nebo stářím" (Obřad pomazání nemocných).

Zájemci o svátost pomazání nemocných, pokud již déle nebyli u svátosti smířením, nechť využijí zpovědní čas kdykoliv půl hodiny před každou mší svatou nebo během adorací.

Kdo to nestihne, může přijmout tuto svátost v pondělí 11. února v kapli Thomayerovy nemocnice, kde jí bude udílet otec biskup Herbst od 15 hodin. Tam je ale třeba se dopředu přihlásit duchovní péči nemocnice, tel. 775 137 869.

Připomínáme, že pomazání nemocných můžete v případě potřeby přijmout kdykoliv. Prosím nebojte se nás pozvat k nemocným doma nebo nemocnici.