04.07.2021, kategorie: Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

platí od 1. 7. do 31. 8. včetně

 

neděle

 

8.00

Mše svatá

10.00

Mše svatá

17.00

Mše svatá

18.30

Mše svatá

 

PONDĚLÍ

 

8.00

Mše svatá

 

 

ÚTERÝ

 

18.30

Mše svatá

 

STŘEDA

 

8.00

Mše svatá

8.45 – 9.10

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

 


ČTVRTEK

 

8.00

Mše svatá

8.45

Úklid kostela

 


Pátek

 

15.00

Mše svatá

17.00

Společenství sv. Jana z Boha

 

Sobota

 

17.00

Mše svatá

 

Slavnost sv. cyrila a Metoděje: pondělí 5. července: mše sv. v 8:00.

Mariánské večeřadlo a mše svaté v Thomayerově nemocnici v obvyklé časy

Požehnání účastníků chaloupek: neděle 1. srpna při mši sv. od 10 hodin.

Mše svatá na zahájení školního roku CMŠ Studánka: úterý 31. 8. od 9:00 v kostele

 

Žehnání aktovek a školních potřeb: neděle 5. září při mši sv. upravené pro děti od 10 hodin.

Mimořádné programy budou zveřejňovány průběžně.