27.06.2020, kategorie: Aktuality

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

platí od 29. 6. do 31. 8. včetně

 

neděle

 

8.00

Mše svatá

10.00

Mše svatá

17.00

Mše svatá

18.30

Mše svatá

 

PONDĚLÍ

 

8.00

Mše svatá

 

 

ÚTERÝ

 

18.30

Mše svatá

 

STŘEDA

 

8.00

Mše svatá

8.45 – 9.10

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní

 


ČTVRTEK

 

8.00

Mše svatá

8.45

Úklid kostela

 


Pátek

 

15.00

Mše svatá

17.00

Společenství sv. Jana z Boha

 

Sobota

 

17.00

Mše svatá

 

Slavnost sv. Petra a Pavla, pondělí 29. června: mše sv. v 8:00 a v 18:30.

Mariánské večeřadlo a mše svaté v DS Krč Sulická v obvyklé časy.

Požehnání účastníků chaloupek: neděle 2. srpna při mši sv. od 10 hodin.

Žehnání aktovek a školních potřeb: neděle 6. září při mši sv. upravené pro děti od 10 hodin.

Mimořádné programy budou zveřejňovány průběžně.