22.08.2020, kategorie: Aktuality

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Společenství a aktivity v novém školním roce 2020/2021

 Hola, hola, nábožko volá!

Výuky náboženství pro děti od čtyř let i žáčky prvního stupně a příprava na první svaté přijímání tradičně ve středu od 16:30. Začínáme 23. září. Přihlášky v kostele a webu.

Společenství mládeže

Zveme mládež od 6. třídy ZŠ až po VŠ. Loni byly společenství dvě, letošní počet vyplyne ze zájmu. Bližší informace u pana faráře nebo Prokopa Jirsy nebo přímo u vedoucích.

Ministranti

Ministranti se schází pod vedením Tomáše Hroudy a jeho pomocníků jednou za dva týdny po náboženství. První schůzka bude 23. 9. od 17:30. Zveme k službě u oltáře!

Biblické setkávání

Setkávání nad textem Bible. Zván každý, kdo chce více poznávat Knihu knih. Jednou za dva týdny ve čtvrtek od 19h, pokračujeme od 3. září.

Společenství maminek

Setkávání maminek s malými dětmi každé úterý od 9:15, přijďte! Začínáme 15. září.

Modlitby maminek a babiček

Modlíme se po domácnostech, jednou za čtvrt roku máme o víkendu v kostele společný program (nejbližší 27. – 29. 9.) Více na www.modlitbymatek.cz

Máta – Otevřené společenství pro ženy 40+

Setkávání žen 40+ (takto se samy definují) jednou za dva týdny v neděli od 20h. Přijď, rády Tě poznáme! Začínáme 6. září.  Několikrát do roka pořádáme pro farnost farní kávu.

Společenství farních kosmetiček

Každý čtvrtek po mši svaté děláme kosmetiku kostela (tedy uklízíme). Pak si společně v klidu sedneme ke kávě. A také studujeme Univerzitu třetího věku. Sháníme nové posily! Rády bereme mezi sebe také muže.

Společenství mužů a otců

Zveme mužský na setkání jednou za dva týdny v pondělí večer. Diskutujeme, sdílíme své radosti i starosti, modlíme se… Začínáme 7. září ve 20 h.

Společenství sv. Jana z Boha

Neformální setkávání lidí se zkušeností s duševní nemoci. Celoročně každý pátek od 17h. Povídáme si, čteme z Bible, jsme rádi spolu... Můžete přijít bez ohlášení, více u pana faráře.

Zpívání, zkoušky sborů

Zkoušky chrámového sboru každé úterý od 20h. První 1. září. Kdo má odvahu, je srdečně zván! Zpívání dětí s Boženkou, zkoušky sboru Jiříkova vidění– více informací u pana faráře.

Společenství přímluvné modlitby

Modlíme se za potřeby své i druhých. Celoročně v pátek po mši sv. (ta od 15 h).

Modlitby Taizé

Po vzoru komunity Taizé se scházíme většinou čtvrtý čtvrtek od 20h. Příští setkání 24. září.

Modlitby za národ

Každého 28. v měsíci jdeme na 16.15 do pražské katedrály a připojujeme se k modlitbám za národ. Stačí u vchodu do katedrály říct, že jdete na modlitbu.

Farní akademie

Od října do června zhruba jednou měsíčně v neděli přednáška a diskuze na různá témata s různými hosty, v prosinci zajímavý výlet.

Farní knihovna

Knihy převážně s  náboženskou tématikou. Můžete nahlédnout nebo se podívat na farním webu do seznamu.

Mariánské večeřadlo

Každou první sobotu v měsíci od 16.15. Modlitby a rozjímání textů podle doporučení Mariánského kněžského hnutí. Po mši svaté zásvětná modlitba MKH a adorace.

ALFA kurzy

Od 11. ledna do 22. března každé pondělí večer zveme na seznámení se základy křesťanství, určeno zvláště pro nepraktikující víru. Prosím nabídněte svým přátelům, sousedům...

ALFA PLUS, Zacheus…

 

Prošli jste alfa kurzem nebo přípravou na křest a rádi byste pokračovali v setkávání? Můžete se přidat ke skupinám lidí s podobným přáním. Více u pana faráře.

Příprava dětí i dospělých na křest

Rádi Vás připravíme ke křtu Vašeho dítka nebo Vás samotných. Podrobnosti na farním webu nebo u pana faráře.

Příprava na biřmování

Zájemci z řad mládežníků ať se co nejdříve nahlásí panu farářovi, starší zájemci panu kaplanovi. Více na samostatném plakátku, ve Věstníku i na webu.

počinutí v tichu kostela

Středy dopoledne (8:40 – 9:10) a pátky večer (19:15 – 21:00) můžete v kostele spočinout v tiché modlitbě. Jinak kdykoliv, kdy bude otevřeno, nebo po osobní domluvě.

Další aktivity v průběhu roku (farní káva, příprava na manželství, víkend pro rodiny, pouť otců a dětí, letní chaloupky pro děti…) budou včas oznámeny. Srdečně zveme všechny k účasti!