05.04.2021 02:00, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY Pondělí velikonoční 5. 4. - Neděle Božího milosrdenství 11. 4. 2021

V sobotu byli pokřtěni, biřmováni a poprvé přistoupili k Eucharistii dva katechumeni a jedna katechumenka. Prosím, vzpomeňte na ně v modlitbách.

 

V tiskovinách a na webu je dubnový Věstník.

 

Vzadu u lavic jsou zdarma výtisky Katolického týdeníku z minulého týdne, jehož součástí je i příloha o plánovaném Centru Lhotka. Prosím, vezměte i pro své známé. Ale v žádném případě nevhazujte do schránek. Přílohu najdete také na stránkách centrumlhotka.cz Veliké díky všem, kdo se na vzniku přílohy podíleli.

 

Na nástěnce v proskleném vstupu najdete medailonky kandidátů do nové Pastorační rady farnosti. Volby budou 17. - 18. dubna.

 

Dnes (Pondělí velikonoční) budou mše svaté od 8, 10 a 12 hodin. Během nich bude tzv. Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi, kterou u nás tradičně míváme až v pondělí.

 

Výuky náboženství pokračují ve středu distančně. Pozor, příprava na 1. svaté přijímání tento týden je pouze pro ty děti, co k němu přistoupí už v sobotu.

 

V sobotu přistoupí prvních osm dětí k prvnímu svatému přijímání, prosíme za modlitbu. Slavnost bude vzhledem k opatřením pouze pro nejbližší příbuzné, proto neuvádíme čas konání. Zbylých 18 dětí by pak mělo přistoupit v červnu.

 

Mše svaté s nedělní platností budou v sobotu od 15 a 17 hodin. V neděli od 6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 17:00 a 18:30. Kdo jde v sobotu, nejde z kapacitních důvodů v neděli.