05.06.2021 19:00, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 6. 6. - 13. 6.

V tiskovinách a na webu najdete červnový farní Věstník.

 

V sobotu přistoupila k 1. svatému přijímání druhá skupina dětí, tentokrát jich bylo 16. Prosím vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

 

Nedělní mše svaté jsou nadále v 8:00, 10:00, 17:00 a 18:30.

 

Připomínáme, že se již koná jak úterní společenství maminek, tak mše svatá v nemocnici.

 

Setkání nově biřmovaných toto úterý nebude, sejde se za dva týdny.

 

Ve čtvrtek se koná po delší přestávce biblické setkání s paterem Petrem. Začátek v 19 hodin.

 

O víkendu 19. a 20. června se koná již tradiční pouť otců a dětí. Letos budeme putovat ke svatému Prokopovi na Sázavu. Vhodné pro děti minimálně školního věku, které nepotřebují v osm večer spát. Maminky, máte šanci na volný víkend! Více informací na webu a na nástěnkách.

 

Kalendárium:

Pátek 11. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně

Sobota 12. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie