04.12.2020 11:00, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 29. 11. - 6. 12. 2020

Ve všední dny budou mše svaté už v obvyklé časy. I otevření kostela bude hodinu předem.

Středeční i páteční adorace bude

Výuky náboženství budou všechny už prezenčně, a to v obvyklý čas ve středu od 16:30.

Páteční společenství proseb i Společenství sv. Jana z Boha se již konají

Roráty, i když s omezeným společným zpíváním, budou v sobotu od 7:00

Společenství mladší mládeže vyrazí do přírody asi v sobotu, více informací u vedoucích

Mariánské večeřadlo v sobotu bude, ale až od 16:20!

Příprava dospělých na křest opět v neděli od 14:00

Biřmovanci - opět v neděli od 20:00

Svátost smíření je možné přijmout přede mší svatou, během adorací, a v neděli dopoledne.

MŠE SVATÉ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ, OTEVŘENÍ KOSTELA V NEDĚLI

Sobota 15:30 a 17:00

Neděle 6:30 7:30 8:30 12:30 15:30 17:00 18:30

V neděli 10:00 - 12:00 otevřený kostel k osobní modlitbě a přijetí svátostí

S ohledem na nově povolené počty se nemusíte bát přijít v sobotu i v neděli. Naposledy bude možné pro ty, kteří nebudou na liturgii, přijít v neděli mezi 9. a 12. hodinou do kostela k modlitbě a svatému přijímání.

Počet účastníků dle aktuálního Usnesení Vlády ČR se aktuálně odvíjí od počtu míst k sezení. 

Blíží se konec roku, navíc díky koronavirovým omezením se farnost potýká s úbytkem příjmů. Prosím, dle svých možností ji podpořte darem. Potvrzení o daru bude zase k dispozici během ledna. Veliké díky!