20.02.2021 15:00, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 21. 2. - 28. 2. 2021

Tuto neděli, 21. února, po mši svaté můžete přijmout popelec vy, kteří jste nemohli ve středu. Popelec se udílí letos původnější formou, tedy sypáním na hlavu.

Protože zítra je svátek Stolce sv. Petra, dnešní sbírka je určena na podporu činnosti Svatého Stolce.

Přihlášky na dětské chaloupky konané 1. až 14. srpna jsou k dispozici v tiskovinách a na webu. Je třeba přihlášku odevzdat vytištěnou a podepsanou, e-mail nebo sken nestačí. Uzávěrka přijímání přihlášek je v okamžiku naplnění kapacity, nejpozději však 25. dubna.

Výuky náboženství nejsou ani distančně (krom biřmování mládeže), neb jsou prázdniny.

Modlitba křížové cesty bude nejen v pátek od 14 hodin, ale i příští neděli od 16 hodin. Nedělní modlitbu povedou naši bohoslovci.

Mše svaté v neděli budou i nadále v 6:30  8:00  10:00  12:00  17:00 a 18:30. Kdo půjdete na mši svatou v sobotu, již v neděli z kapacitních důvodů nechoďte.

Vzhledem k epidemiologickým omezením je stále možné se dopředu, například telefonicky, dohodnout s knězem na individuální modlitbu a podání svatého přijímání.

O Velikonocích by měli být u nás pokřtěni čtyři dospělí a k prvnímu svatému přijímání přistoupit 26 dětí. Prosím, pamatujme na ně ve svých modlitbách.

Postní úkol nejen pro děti bude stejný jako v minulých letech. Vzdejte se něčeho dobrého a v neděli to dejte do koše, který je před oltářem. V době velikonoční dobroty "vydražíme" a pomůžeme získanými penězi opět dětem ulice v africkém Kongu.