kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 15. 5. - 22. 5. 2022

V pátek (13. 5.) jmenoval papež František novým pražským arcibiskupem otce Jana Graubnera. Úřadu se ujme 2. července. Do té doby administrátorem naší arcidiecéze zůstává otec kardinál Dominik Duka. Prosím, pamatujme na ně ve svých modlitbách.

1. května jste přispěli na platy duchovních v naší arcidiecézi 26 040 Kč, děkujeme.

Po celý květen, s výjimkou mší svatých s nedělní platností a slavností, je po každé mši svaté krátká májová pobožnosti.

V kalendáři najdeme tento týden svátek hlavního patrona Čech svatého Jana Nepomuckého a v pátek si připomeneme svatého Klementa Maria Hofbauera. Mše svaté budou v obvyklý čas.

Ve středu se sejdou v obvyklý čas ministranti – začátečníci.

Zveme mládež na Celostátní setkání mládeže, tentokrát v Hradci králové od 9. do 14. srpna. Bližší informace na plakátcích a internetu.

Informace o nově vydané brožuře o lhotecké křížové cestě - viz aktuality

Informace o změně faráře - viz aktuality