13.09.2020, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 13. 9. - 20. 9. 2020

Veliké díky Petrovi Burdovi a všem jeho pomocníkům za zorganizování sobotního Lhoteckého běhu. Běželo dohromady …….. běžců.

V tiskovinách a na webu najdete také přihlášku na výuku náboženství, která slouží i jako přihláška na přípravu k 1. svatému přijímání. Výuka bude začínat 23. září.

Zájemci o přípravu na biřmování z řad mládeže již obdrželi od pana faráře informační e-mail. Pokud by ještě někdo zájem měl, ať se mu co nejdříve ozve. Dříve narození zájemci nechť se hlásí panu kaplanovi.

V pondělí je svátek Povýšení svatého kříže, v úterý památka Panny Marie Bolestné a ve středu památky svaté Ludmily, mše svaté budou v obvyklé časy.

V úterý se poprvé po prázdninách sejde společenství maminek s dětmi. Začátek v 9:15, ale pozor, změna. Nezačne se avizovanou mší svatou, ale pouze bohoslužbou slova.

Ve středu se sejde poprvé po prázdninách společenství mladší mládeže, tedy druhý stupeň ZŠ. Začátek zde v sále v 18:45. Více informací u pana faráře a vedoucích Aničky Kapsové a Klárky Osičkové. Starší mládež se poprvé sejde přespříští úterý.

V neděli zveme na farní akademii s docentem Evženem Šárkou na téma: Paraguay: minulost a současnost neznámé země. Pozor, začátek už v 15:00!