10.01.2021, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 10. 1. - 17. 1. 2021

Lednový Věstník konečně dorazil z tiskárny, takže kromě elektronické verze máte k dispozici v tiskovinách tištěnou.

Ve všední dny a v sobotu budou mše svaté, adorace i úklid kostela v obvyklé časy.

Betlémy budou přístupné do 2. února vždy před mší svatou nebo na požádání.

Mše svaté v neděli budou opět v 6:30  8:00  10:00  12:00  17:00 a 18:30. Kdo půjdete na mši svatou v sobotu, již v neděli z kapacitních důvodů nechoďte.

Vzhledem k epidemiologickým omezením je možné se dopředu, například telefonicky, dohodnout s knězem na individuální modlitbu a podání svatého přijímání.

Zpovídá se v obvyklých časech půl hodiny před mší svatou a během adorací.

Výuky náboženství a příprava na biřmování do odvolání pokračují distančně. Příprava na 1. svaté přijímání bude od tohoto týdne opět on-line. Prvňáčci dostanou materiály později.

Společenství a hromadné přípravy, s výjimkou katechumenátu a duševně nemocných, se do odvolání nekonají.

Srdečně vás zveme na karneval pro děti. Protože se letos nemůžeme setkávat tak, jak jsme byli zvyklí, připravili jsme pro vás venkovní variantu karnevalu v okolí našeho kostela. Téma karnevalu bude Hledáme duhu, protože duha je symbolem smlouvy Boha s člověkem a symbolem naděje, kterou v těchto dnech všichni potřebujeme. Podrobnosti ke karnevalu naleznete na farním webu. Koná se v sobotu 23. ledna mezi desátou a šestnáctou hodinou.  

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením probíhá letos Tříkrálová sbírka převážně online na stránkách trikralovasbirka.cz. V našem kostele je možné do sbírky přispět i dnes po všech mších svatých a dále až do v sakristii do speciální kasičky. Letos opět podporujeme aktivity Arcidiecézní charity Praha, Modrý klíč a Charitu Chodov.