31.07.2021 19:00, kategorie: Aktuality

OHLÁŠKY 1. 8. - 8. 8. 2021

Dnes (1. 8.) začínají dvě farní chaloupky, prosím, vzpomeňte na děti i vedoucí v modlitbě.

Zítra (2. 8.) je Panny Marie Andělské, tzv. Porciunkula, ve středu sv. Jana Maria Vianneye, v pátek svátek Proměnění Páně, mše svaté jako obvykle o prázninách.

Sobota bude 1. sobotou v měsíci, proto bude od 16 hodin Mariánské večeřadlo.

Milan Šárek a Daniela Smiková oznamují, že hodlají v tomto chrámu uzavřít v sobotu manželství. Kdo proti tomu něco má, ať nahlásí pateru Jiřímu. Prosím, pamatujte na snoubence v modlitbách.

Prosím, věnujte pozornost následující zprávě. Minulou neděli našel pater Petr u vchodu znesvěcenou svatou Hostii. Je to veliké rouhání a projev neúcty vůči samotnému Bohu a jeho lásce k nám. Prosím každého z vás, abyste se v následujících dnech pomodlili svatý růženec nebo korunku k Božímu milosrdenství jako projev zadostiučinění, a jako prosbu za obrácení viníka. Děkuji, pater Jiří