06.04.2020 16:00, kategorie: Aktuality

NÁVŠTĚVY A POMOC NEMOCNÝM A SENIORŮM, DOBROVOLNÍCI

Pokud Vaši nemocní nebo senioři potřebují z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo terminálního stádia onemocnění návštěvu kněze, určitě se ozvěte. V domácím ošetřování je navštívíme, v nemocnici či jiném zařízení vyjednáme s ošetřujícím lékařem či jinou zodpovědnou osobou naši návštěvu nebo návštěvu nemocničního kaplana.

Pokud víte o někom, kdo díky nastalé situaci má obtíže se zajištěním nákupu, obstarání léků a pod. můžete se na nás obrátit.

Chcete pomoci jako dobrovolník? Několik z vás se již nabídlo, některé jsme už oslovili. Nicméně, i po konzultaci s Farní charitou Chodov, vás prosím o následující: Zájemci o výpomoc potřebným sice teď nebudou využiti, ať se mi ale i nadále hlásí.Je totiž třeba počítat s tím, že zvýšený zájem o dobrovolníky (ale současně klesající zájem ze strany potencionálních dobrovolníků), bude teprve narůstat, a to s narůstající délkou trvání vládních nařízení a s narůstajícím počtem nakažených. Velmi děkujeme.