17.09.2021, kategorie: Aktuality

Ministrantské schůzky

Pro začátečníky i pokročilé

Milí ministranti, vážení rodiče,

 

rád bych vás všechny pozval na první ministrantskou schůzku ve středu 22. září 2021 od cca 17:30 h (po výukách náboženství) do 18 h. Jak jste již jistě zaznamenali, rád bych letos schůzky rozdělil do dvou skupin - nikoliv však úplně podle věku, ale spíše podle zkušeností.

 

Do první skupiny bych rád pozval nováčky a sourozence starších ministrujících a prosím vás o pozvání chlapců nebo dívek z řad příbuzných i přátel, kteří by o ministrování projevili zájem.

 

Ministrantské schůzky se budou konat každý týden, ale skupiny se budou pravidelně střídat, tzn. každá skupina se sejde vždy po 14 dnech.

 

Za 14 dnů po svátku sv. Václava ve středu 29. září by se tedy ve stejném čase setkali ministranti (služebně) „starší“, se kterými bychom začali probírat pokročilejší činnosti (Misál, kadidlo, přípravu mše atd.)

 

Těším se na naše setkání,          vedoucí Tomáš Hrouda