21.03.2020 15:25, kategorie: Aktuality

Laetare, fratres et sorores!

A já mu na to říkám, Stando, tolik úžasných kolegů kněží v těchto dnech streamuje, užijte si konečně někoho jiného a nechte se obohatit! 

Ale přeci jenom jeden podnět k zamyšlení. Laetare, fratres et sorores! Radujte se, bratři a sestry! Postní doba se přehoupla do své druhé polovice a krásná čtení této čtvrté, Laetare, neděle, nás zvou k úvahám o rozdílnosti pohledu Božího a našeho. Zvláště pozornosti doporučuji čtení první (1Sam 16). Potěší každého, kdo si někdy láme hlavu, jak s ním může Pán počítat tam či onde, když je tak nemožný, nehodí se pro to, jsou přeci lepší, než on, tolik už toho zkazil...„Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“ Bůh vidí a dívá se jinak než my. Naštěstí pro nás.

pater Jiří