03.09.2021, kategorie: Aktuality

LIFT – animátorský kurz pro mladé

Vřele doporučujeme!

Od října 2021 chceme nabídnout nový ročník dvouletého formačního programu LIFT, který je určen mladým lidem od 16 let do cca 26 let.

Podobně jako minulý LIFT je i tento otevřen každému, nejen těm, kteří jsou již aktivní v nějakém společenství mládeže. Cílem kurzu, jehož název znamená „pozvednout“ nebo „povznést“, je to, aby Bůh pozvedl život mladých lidí a oni mohli udělat další kroky k dospělejšímu a zralejšímu křesťanskému životu.

Program sestávající z dvanácti víkendových setkání a letního týdenního pobytu má pomoci mladým více objevit vlastní identitu, nalézt či prohloubit skutečně osobní víru, uvědomit si obdarování a motivovat ke službě druhým, zejména v rámci farností a společenství církve vůbec.

Přihlašování je již spuštěno. O oba dva minulé běhy LIFTU byl značný zájem, proto přinášíme toto pozváni již nyní a prosíme, abyste upozornili na LIFT mladé z vašich farností.

Více informací a přihlašování na www.adcm.cz nebo přímo na www.lift.adcm.cz

Pokud nám koronavirová situace neumožní začít kurz v říjnu 2021 prezenčně, chceme posunout jeho začátek tak, aby se prezenčně mohl uskutečnit. O této změně bychom pak případně informovali přihlášené účastníky. P. Vojtěch Smolka ředitel Arcidiecézního centra mládeže