17.04.2018, kategorie: Aktuality

KDY A KDE BUDE MOŽNÉ UCTÍT OSTATKY KARDINÁLA BERANA

20. dubna – 18.00 přílet Kbely

18.00 kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program

19.00 kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou nešpor

20.15 bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie

21. dubna – 10.00 bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí

10.30 umístění rakve na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce

11.00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě v kapli sv. Anežky do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

Informace k sobotní slavné mši sv.: Všichni poutníci jsou zváni, aby doprovodili ostatky pana kardinála Berana ve slavném procesí ze strahovské baziliky Panny Marie. Průvod vyjde v 10.00. V 10.30, po příchodu průvodu na Hradčanské náměstí, absolvují účastníci přednostní bezpečnostní kontrolu. Pokud půjdete rovnou do katedrály, je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce. Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při severním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí vedle Brány gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště budou označena: VSTUP NA BOHOSLUŽBU a budou otevřena od 9.00 do 10.45. Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.45–10.45. Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.