kategorie: Aktuality

Hledá se ředitel/ka Charity Neratovice

zde zveřejněno na přání arcibiskupství

Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky církevní právnické osoby Charita Neratovice

- církevní právnická osoba se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, IČ: 47009730, evidence MK číslo 8/1-01-715/1996

Nabízíme:

 hlavní pracovní poměr na 1,0 úvazku,

 zajímavou a smysluplnou práci,

 práci v dynamickém kolektivu,

 zázemí stabilní organizace,

 možnost celoživotního vzdělávání,

 odpovídací platové ohodnocení.

Požadavky:

 alespoň středoškolské vzdělání se zaměřením ekonomickým nebo humanitním, př. sociální, teologické nebo zdravotnické,

 praxe min. 5 let,

 znalost problematiky řízení organizace, řízení církevní nebo neziskové organizace,  znalost pracovněprávních předpisů,

 organizační, komunikační a řídící schopnosti,

 znalost práce s MS Office,

 řidičské oprávnění skupiny B,

 praxe s vedením týmu alespoň o 5 členech, v souvislé délce minimálně 5 let,

 osobní či profesní zkušenosti v církevní nebo neziskové organizaci nebo v organizaci poskytující profesionální sociální nebo zdravotní služby min. 4 roky, výhodou zkušenost v církevním prostředí,

 orientace v prostředí katolické církve a eventuálně dalších křesťanských církví,

 občanská a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte: o motivační dopis max. na 2 normostrany A4, o podrobný strukturovaný profesní životopis (datovaný, podepsaný), včetně uvedení praxe s vedením týmu alespoň o 5 členech, v souvislé délce minimálně 5 let, o písemný návrh koncepce Charity Neratovice s vizí posílení kvality a rozvoje této organizace, včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce (datovaná, podepsaná), o úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o závěrečné zkoušce), případně kopie dokladů o dalším vzdělání, včetně vzdělávání v oblasti managementu, sociálních služeb či zdravotnických služeb - může být probíhající, o přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením (včetně zařazení organizace podle jejího hlavního zaměření, př. nezisková organizace, církevní organizace), o výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), o originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele Charity Neratovice (ne starší 2 měsíců), o dvě písemné reference o své osobě, jedna musí být od katolického kněze.

Předpokládaný nástup do funkce:

nejpozději 1. září 2022 Přihlášky posílejte do: 15. července 2022 do 12:00 hod. Na adresu: Arcibiskupství pražské sekretariát generálního vikáře Mons. Jana Balíka (Mgr. Anna Brabcová) Hradčanské nám. 56/16 119 02 Praha 1 Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, zrušit, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.