31.10.2021, kategorie: Aktuality

Halloween

oslava nevkusu a zla

Halloween není žádný roztomilý americký svátek s kostýmy, ale původní pohanský keltský svátek souvisejjící se začátkem zimy a se smrtí. Na něj navázali svými rituály současní satanísté. 

Líčit se jako rozpadající se mrtvoly či kostlivci, nebo dokonce toto dělat s dětmi - není to zvrhlé? Neměli bychom spíš děti vést k tomu, co je krásné? Navíc jako křesťané jsme přesvědčeni, že co je od Boha, to je krásné, opačné je od Zlého.

Následujme svatého Patrika, věrozvěsta Keltů, a hlásejme Krista a učme modlitbě a krásnu, nikoliv tomu, co je odporné.

SV. PATRIK: „KRUNÝŘ“ A POŽEHNÁNÍ

Povstávám dnes skrze Kristovo početí, narození a křest,

skrze jeho ukřižování i pohřeb,

skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení,
skrze jeho návrat při posledním soudu.

 

Povstávám dnes skrze lásku cherubínů,
poslušnost andělů, podrobenost archandělů,
skrze naději na odplatu při zmrtvýchvstání.


Skrze modlitby patriarchů,
skrze výroky proroků, skrze krev mučedníků,
skrze víru vyznavačů,
skrze nevinnost svatých panen,
skrze skutky spravedlivých.


Povstávám dnes skrze Boha,
jenž mě rač říditi.


Boží sílo, udržuj mě,
Boží moudrosti, veď mě,
Boží oko, hleď za mne,
Boží ucho, slyš mě,
Boží slovo, mluv za mne,
Boží ruko, chraň mě,
Boží cesto, prostírej se přede mnou,
Boží štíte zastiňuj mě,
Boží vojsko, chraň mě před léčkami ďábelskými,
před pokušením hříchu,
před svody tělesnými,
před každým, kdo mi strojí úklady,
ať blízko či daleko, ať sám či v davu.


Kristus buď se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou,
Kristus buď ve mne,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kristus buď, kde lehám,
Kristus, kde sedám,
Kristus, kde vstávám,


Kristus buď v srdci každého myslícího na mne,
Kristus v ústech každého mluvicího o mně,
Kristus buď v každém oku vidoucím mne,
Kristus buď v každém uchu slyšícím mne.


Povstávám dnes v síle a moci,
skrze Nejsvětější Trojici,
skrze víru v trojitost,
skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa.

-------
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme,

nechť vás Bůh ochraňuje ve své dlani.
Amen.