kategorie: Aktuality

Do kasiček umístěných u jednoho z betlémů

jste tyto Vánoce dali 28 009 Kč.

7 703 Kč pro Modrý klíč (Smolkova ul., Kamýk), který poskytuje dětem i dospělým s mentálním či kombinovaným handicapem sociální služby.

7 703 Kč české společnosti SIRIRI, která pomáhá Středoafričanům postavit se na vlastní nohy.

7 703 Kč  Církevní mateřské škole Studánka.

4 900 Kč na studium pro „na dálku adoptované“ dítě. Loni dostudoval námi podporovaný chlapec, proto letos začneme podporovat nové dítě.