23.05.2021 12:00, kategorie: Aktuality

Biřmovaní

V neděli 23. května zde bylo biřmováno o. biskupem Karlem Herbstem jedenáct našich bratří a sester.

 

Za své biřmovací patrony si vybrali tyto světce:

 

Daniela a Janu z Arku

Franze Jägerstättera

Jindřicha

Jiřího a Michaela

Kornelia a Longina

Lucii a Markétu

dvakrát Pannu Marii

Štěpána a Pannu Marii

Terezu z Kalkaty (Matku Terezu)

Terezu z Kalkaty (Matku Terezu) a Filemonu

 

Prosím, pamatujme na ně v modlitbách!