02.09.2017, kategorie: Aktuality

Antonín Dvořák a zbožnost "Bůh, láska, vlast!" Výstava představuje Antonína Dvořáka jako hluboce věřícího človeka.

Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

Výstava představí skladatele Antonína Dvořáka jako upřímného křesťana. Neokázalá a hluboce procítěná zbožnost byla typickým rysem Dvořákovy povahy a silně se také promítla do jeho díla, které zahrnuje nejen klasické formy jako Stabat Mater či Requiem, ale také Biblické písně, jeden z nejniternějších projevů lásky k Bohu v dějinách hudby.

Dvořák byl s katolickou vírou spojen od raného dětství. Jeho prvními učiteli v hudbě byli venkovští kantoři, kteří rovněž zastávali funkce hudebních ředitelů na kůru v kostelech v Nelahozevsi a Zlonicích. Následné Dvořákovo studium na varhanické škole předurčovalo skladatele k povolání varhaníka, které nakonec zastával v kostele sv. Vojtěcha na Novém městě pražském po dobu 3 let. Během svého života pak, ať byl kdekoliv, vyhledával ve své blízkosti kostely, které navštěvoval za účelem nedělní ranní mše. Často se jich účastnil i aktivně jako varhaník.  

Dvořákovo životní motto "Bůh, láska, vlast!" poukazuje na skladatelovy hodnoty v celé jejich šíři – nejen pevná víra, ale také věrná láska a pravdivé vlastenectví byli pilíři jeho světonázoru. Výstava představí skladatele jako upřímného křesťana, poukáže na jeho vztah ke kostelům a na jeho pravidelnou účast na nedělních mších, při kterých hrával na varhany. Pozornost bude věnována také Dvořákovým významným dílům s náboženským obsahem.

Ve čtyřech vitrínách budou vystaveny originály skladatelových Biblí, náboženských knih a kopie různých dokumentů – korespondence, programy, fotografie, autografy skladeb apod. K vidění bude také také stříbrný věnec v podobě vavřínu, který Dvořák dostal od přátel z Národního divadla po návratu ze své první cesty do Anglie.

Tato dočasná výstavka (do dubna 2018) doplní stálou expozici muzea s názvem Cesty Antonína Dvořáka.