kategorie: Aktuality

ADOPCE ULIC

Zveme Vás k pravidelné modlitbě za Vaše sousedy v ulici nebo za nějakou instituci ve Vašem okolí. V sakristii je možné si vzít papírek s názvem Vámi vybrané ulice nebo instituce, vyplnit ho a vhodit do připravené schránky. Pokud na papírkách není ulice nebo instituce, kterou byste chtěli, nevadí, jsou k dispozici i papírky, kam můžete ulici, instituci doplnit. Tímto se zavazujete alespoň jednou týdně, ideálně denně, se pomodlit za ulici nebo instituci, lidi v ní žijící nebo působící. Mapa na jedné z nástěnek vzadu v kostele ukazuje aktuální stav.

Jsem si vědom, že na někoho působí registrace příliš úředně, ale na druhou stranu je mnoho lidí, kterým závazek pomáhá pamatovat na modlitbu  a vytrvat v ní. Při nejasnostech se můžete obrátit na mne nebo na Prokopa Jirsu, který zajišťuje technické provedení.      pater Jiří Korda